Login Form

ЗА КОМПАНИЯТА

Към нас се обръщат хора, желаещи да разрешат своите житейски проблеми, които живеят добре, но искат да живеят оше по-добре. Най-доброто, което Вие сега можете да направите за себе си – това е да се решите. Опитът показва, че изследванията на интернет, четенето на статии и постове в форумите, а също изучаването на методики не дава желание и резултат до тогава, докато не се започне истинска работа. Спрете да се суетите в разглеждането на страниците, обърнете се към нас и започнете да работите. Решете се да го направите, а не обмисляйте как това ще се случва. Знайте, че човек, обърнал се за помощ, вече е свършил 70% от работата, а онзи, които все размисля по тази тема – все още тъпче на едно място. Нашият център за психологическо консултиране е основан в България преди 30г. Главният център се намира в София, но имаме офиси и в Бургас, Шумен, Пловдив. Нашите принципи са:

 • анонимност
 • внимателност
 • приемане на човека
 • конфиденциалност
 • професионализъм
 • подкрепа
 • съпреживяване

Аз съм отворена към това да бъда с Вас във Вашите преживявания, във Вашите опасения и надежди, във Вашето отчаяние и устременост, във Вашите загуби и нови открития.

Аз реших да бъда психолог, не веднага след завършване на училище. Това решение дойде като резултат от моя личен опит – опита на израстването и формирането ми като зряла личност.

Виждам своята мисия в това да откривам смисъла и дълбочината, водеща към щастието и израстването на личността през всичките събития, които се случват в живота на човека.

За мен са важни идеите на хуманизма, свободата на личността и истинските отношения, а също и уважението към различията между хората. Всеки човек е ценен и има право на признание и уважение, на любов и творческа реализация, независимо от възраст, пол, националност и социален статус.

Аз живея и работя, подкрепявайки хората в стремежа им да опознаят своя вътрешен мир, като създавам за тази цел безопасни и искрени отношения. Подкрепям хората по техния път, като им помагам да приемат себе си такива, каквито са и да умеят да правят своя собствен избор в живота. Считам, че това е главното условие за добри взаимоотношения – лични, семейни, професионални.

Аз искам също да помагам на хората да изградят хармонични отношения – лични, семейни, с родители и деца. Разбира се, сега аз имам добър професионален опит и съм благодарна на моите учители, а също и на всички онези хора, които срещнах в живота – независимо от това каква е била срещата по своята същност, те са ми помогнали да израстна като личност. Ние с Вас сме на равни начала. Аз считам, че психологът, е човек, които е започнал своя път към личностното израстване малко по-рано от неговия клиент. Затова той има опита и знанието за това какво може да срещне човек в търсенето на себе си и какви камъни лежат на пътя му. Затова той може да разбира най-дълбоките преживявания на човека и да го подкрепя.

Ежедневно в нашите офиси идват много хора,които се нуждаят от едни или други консултации от разни области на живота. Нашите услуги се ползват хора на възраст от 5 до 70г.
Ние сътрудничим с организации и предприятия в сферата на бизнес-консултациите.
Нашата компания провежда различни тренинги и индивидиуални консултации за лидери и менджъри на всички нива.
Използвайки комплексен анализ на онсовата на тестове, ние предоставяме индивидуална програма на обучение.
Процесът на комплексния анализ позволява да се видят (да изпъкнат) следните способности на ръководителите:

 • лична надеждност
 • способност за разрешаване на конфликти
 • ниво на етичност
 • удовлетвореност от работата
 • риск от приемане на неверно решение
 • ниво на производителност на труда
 • ниво на ефективност
 • мотивация
 • стресоустойчивост
 • продажби

Нашите тренинги и консултации ще помогнат на вашата компания да стане успешна!

 

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

 • Download
 • Download