Login Form

МИСЛОВНИ УМЕНИЯ

1. Присвояване отговорността за избора. Консултантът помага на клиента да осъзнае, че той има избор в изразяването си на чувства.

2. Използване на позитивен диалог със себе си. Клиентът се обучава в използването на успокояващи и инструктиращи себеизложения, свързани с изразяването на определени чувства. Например ако клиентът е затруднен в общуването си с жените, от полза могат да бъдат следните себеизложения преди среща: „Бъди спокоен. Помни, че трябва да си любезен, да говориш уверено и да осъществяваш добър очен контакт.”

3. Избор на реалистични лични правила. Целесъобразно е клиентът да избере кои негови лични правила нарушават изразяването на чувствата му по подходящ начин. Такива правила могат да бъдат „Мъжете не трябва да плачат.”; „Никога не трябва да се гневя.”

4. Избор на начин за възприемане. Уместно е клиентът да осъзнае, че по-акуратните перцепции за себе си и света ще доведат до по-голяма автентичност както в преживяването, така и в изразяването на чувства.

5. Реалистично прогнозиране. В процеса на обучение клиентът повишава осъзнатостта си за това, че той до този момент не е изразявал определени чувства, защото е правил погрешни прогнози. Например причината човек никога да не изрази своята привързаност към партньора може да не е липсата на такава, а прогнозата му, че ще бъде подигран.

6. Поставяне на реалистични цели. Целесъобразно е клиентът да разбере, че понякога изразява в неподходящо време чувствата си, поради наличието на нереалистични цели.

7. Използване на визуализацията. Клиентът може да бъде обучен в използването на визуализацията при ментално „оттренирване” на нови начини за изразяване на чувствата.

8. Атрибутиране на причинността по акуратен начин. В процеса на обучение клиентът трябва да разбере дали приписва причината за своята липса на експресия на чувства на други хора, т.е смята ли, че те трябва първо да изразят своите чувства към него.

9. Поведенчески умения

Поведенческите умения, свързани с изразяването на чувства, са специфични за всяко конкретно чувство. Ще илюстрираме какви могат да бъдат поведенческите умения при изразяване на любов.

Вербални съобщения. Вербалните съобщения включват изложения като: „Аз те обичам.”; „Аз искам да ти помогна.”

Съобщения, свързани с параметрите на гласа. Характеристиките на тези съобщения отразяват топлота и изразителност.

Телесни съобщения. Позата, очния контакт, телесната ориентация и лицевата експресия трябва да показват интерес към другия човек.

Съобщения, свързани с действия. Тези съобщения включват обгрижване на друг човек и са свързани с действия като: включване в домашната работа, поднасяне на картички за рожденни дни и др.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download