Login Form

КАКВО СЕ ПОСТИГА ПРИ ВЗАИМНАТА НИ РАБОТА С ВАС?

Какво се постига при взаимната ни работа с Вас?

  • Психотерапевтичните и консултативни модели с интегративен характер, т.е съчетаващи „боравенето” на емоционалния с когнитивния фактор, са най-ефективни.
  • За терапията на психичните травми е неизбежно включването както на емоционалния, така и на когнитивния фактор (свързано с активирането на определено събитие и преработка на чувства, асоцирани с него, на базата на постигната нова когнитивна перспектива по отношение на събитието), за разлика от третирането на някои „недействителни” проблеми на клиентите (основаващи се на желанието им за личностно израстване), налагащи обучението на клиентите главно в метакогнитивни умения, при които индивидидът, разграничавайки се от вътрешните събития, може да открие истинската си същност.
  • Можем да класифицираме подходите в психотерапията и консултацията в две категории според начина, по който се третират психологичните проблеми в тях. Съобразно единия подход, терапевтичните усилия са насочени към третиране на конкретния проблем, като се засягат по-ниска равнища на функциониране.
  • Съзнателен контрол и изграждането на една по-висша позиция („Аз”) на свидетел и избиращ своите преживявания. Според този подход е полезно да се преживеят повторно онези чувства и събития, които са недовършени, но след тяхното до- преживяване се преминава към изграждане на свидетелска позиция. На базата на тази свидетелска позиция старите схеми престават да функционират и се деавтоматизират.
  • Става ясно, че подходът, насочен към боравене с конкретния проблем, изисква наличие на терапевт, който да създаде ситуация за извличане на определена емоция и който да дирижира нейната преработка, докато при метакогнитивния подход индивидът се научава на умения (каквото е умението да бъдеш свидетел на вътрешния си живот), които му дават възможност да бъде терапевт сам на себе си за в бъдеще.
  • Умението за интегриране на емоционалния и когнитивния фактор в психологическото подпомагане би резултирала не само в разрешаване на неподсредствения проблем на клиента, но и в повишен инсайт, личностно израстване и ефективност.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download