Login Form

НАТАЛНА АСТРОЛОГИЯ

Наталната астрология представлява един от най-важните раздели на Традиционната астрология, който се занимава с изучаване на рождените карти или рождените хороскопи.

Самата дума „натален” произлиза от латинската дума „natalis” (отнасящ се до „раждане” или свързан с момента на раждане). Оттук сферата на Наталната астрология пряко е взаимосвързана с момента на раждането на човека – с датата, времето и мястото на раждане.

На основата на наталния хороскоп може да се направи извод не само за продължителността на живота на човека и неговата смърт, но също да се узнае за умствените способности на родения, за неговия темперамент и характер. Картата ще покаже:

 • ще бъде ли родения богат
 • колко братя и сестри ще има
 • какви ще са отношенията с майка и баща
 • към какви болести е предразположен
 • ще има ли брак
 • количеството деца и техния пол
 • ще пътешества ли много
 • отношението към религията и духовните учения
 • приятелите и враговете
 • страховете и бъдещите несгоди

Основното предназначение на Наталната Астрология е това да предостави на човека конкретна информация за неговите особености, без да се търси вина от други (родители, роднини), тъй като рождения хороскоп е създаден от самия човек, от неговата дума, а не от външни фактори, които са инструменти за реализирането на неговата съдба, а не негова първопричина.

Преди всичко в Наталната Астрология се изучава темперамента на човека и неговите умствени способности, които показват какво представлява самият човек. На основата на тези фактори поредно се разглеждат всички теми на хороскопа, съотнесени с астрологическите домове, всеки от които завежда една или друга сфера на живота.

Обаче Наталната Астрология не се ограничава само с описания на предразположенията и даденостите на рождения хороскоп. Всичко това не би имало смисъл в Традиционната Астрология, ако астрологът не може да разкаже и за това кога именно ще се случи това или онова събитие в живота на човека – за това използват различни предсказателни техники на основата на рождената карта.

 

Натална Астрология

Натална Астрология (от лат. „natalis” – отнасящ се до раждането, свързан с  момента на раждане), дословно – „астрология на раждането”. Това е раздел от астрологията, който се занимава с предсказване на потенциално възможни събития в съдбата на по неговия рожден хороскоп (също и по натална карта – карта на раждане), т.е по хороскопа, съставен по мястото и времето на раждане на човека. Наталната астрология няма средства за отговор на въпроса кога именно ще се случат едни или други събития; за съставяне на прогнози от такъв род астрологът трябва да прибегне към методите на предсказателната астрология.

Един от най-обширните, общоизвестни и почитани в света раздели на астрологичния анализ – това е наталната астрология. И с право, наталната астрология открива завесата на нашия жизнен потенциал; колко дълго ще живеем, колко крехко е нашето здраве, от какво да се предпазваме, как ще се стекат отношенията ни с родители, братя, сестри, роднини, партньори, ако бракът не е забранен и посочва ли се разпадане на брачния съюз. За нашите деца – има ли забрани по наталния хороскоп, преместване в друг район, град, странстване, емиграция, какви са способностите им за обучение и образование, работа – кариера, ще се зарадваме ли на материални завоевания или едва ще свързваме двата края. Но ще направя уговорка, всичко това е потенциала на живота ни, да се реализира или не е в нашите компетенция и власт. И второ – съобразно прогностичната астрология: например човек има в потенциала на своя рожден хороскоп указания за печалба от лотарията, но в прогнозата такива указания съвсем не се виждат. Или напротив, намираме в прогнозата на човек индикации за крупна печалба, но разглеждайки рождения хороскоп, с огорчение не виждаме потенциал от подобен род. И единия, и другия от разгледаните ще спечелят от лотария, но печалбата ще бъде незначителна, може би ще покрие печалбата само на лотарийния билет или ще бъде забравена от човека, няма да остави и следа в паметта му задълго, както това би се случило при един срив с джакпота.

Наталната карта е нашия жизнен потенциал, най-предпочитаните насоки и най-вероятния изход от очакващите ни събития.

 

Препоръки за търсещите отговори в наталната астрология

Цялостният натален анализ, интерпретацията на цялата карта е извънредно голям труд, който се оценява от астролозите. Нужна ли Ви е информация, че Вие, избухливия, неуравновесения, склонния към разрив в отношенията, в същото време истински да Ви интересува въпроса за трудоустройството, заработката. Съмнявам се. Безусловно, по-горе посочените фактори на Вашия темперамент астрологът трябва да ги има предвид, но да описва тези Ваши фактори и съвсем е безсмислено. Вие просто рискувате да получите в края на консултацията повърхностни отговори относно Вашата кариерна сфера с подробно описание на темперамента на Вашата личност. Помислете сериозно какво търсите от Наталната астрология, не е ли по-добре да се ограничите с тематичен анализ за една или друга сфера от Вашия живот? Тя, като правило, се вижда като на длан още от пръв поглед към картата, не си струва да издребнявате с астролога, губейки своето и неговото време и най-важното: Вашите пари за консултацията са като за консултация без определена тема.

Цялостен натален анализ е за предпочитане да се поръчва за дете на 4-7 години, за да се насочат най-ефективно неговите таланти, да се изгладят проявите на темперамента, да се огради детето от опасности – тук средствата оправдават положените усилия.

За малките, за децата до 4 години можем да се ограничим само с изключване на всякакъв род опасности по отношение на здравето и от страна на външни фактори; дълбокият натален анализ може да бъде отложен във времето, до израстване на детето.

 

В своята практика ние сме срещали случаи, когато лекари са лекували жени от безплодие, от което същите никога не са страдали. При анализ на хороскопа е било установено, че една от тях страда от заболяване на бъбреците и това се потвърди при по-нататъчното изследване. Всички жени са можели да имат деца, но проблемът е бил в това, че именно в Крим бременността за тях е била невъзможна или пък времето за бременност е трябвало да се случи в по-късна възраст. На всички е било предложено да изберат възможни временни места за местоживеене и на тези места са определени периодите на зачатие.

Днес имаме щастливи майки, които са заченали децата си в местата, определени от астролога, а бременността преминала спокойно в основните места за живеене в Крим. Това са примери от работата на професионални астролози в град Симферопол. Ние имаме много благодарности и от клиенти, на които беше разчетено (определено) благоприятно време за операция, бяха дадени указания за определено заболяване, получило своето потвърждение при съответното медицинско изследване. В никакъв случай не желаем да опорочим дейностите на лекарите. От грешки не е застрахован никой.  Напротив, ние се стремим към обединяване на нашите знания в името на благото на нашия народ и на хората от целия свят.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

 • Download
 • Download