Login Form

СИЛА – ЧАРОДЕЙКАТА

Сила – Чародейката

Обърната нагоре – триумф на спокойната, мъдра и обичлива природа над омразата, материалната мощ и ревност. Смелост, постоянство и духовна сила. Способност да помирите враговете си, да постигнете равновесие вътре в самите себе си и да бъдете господари на обкръжението си. Енергията трябва да бъде трансформирана в сила. Чрез вяра във възвишената ви природа вие имате възможността да се изправите срещу страховете си и да се преборите с тях. Това предполага наличието на сила, необходима, за да се понесат трудностите и да не се изпуснат подходящите възможности.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download