Login Form

СВЕТЪТ

Светът

Обърната нагоре – светските амбиции са реализирани, но трябва да бъдат заслужени. Светът е кулминацията на тежък труд. Цикъл, който завършва с признаване на всички преодолени пречки. Увереност, че предстоящата фаза или цикъл ще бъдат обновяващи. Обещание за успех и постижения като главна част от предначертаната пътека в бъдещето. Разрешете някои нерешени проблеми.

Основни определения – реализация, празнуване, признание, пътуване, ново начало, скованост, материализация, страх, ограниченост

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download