Login Form

ПРИСЪДА

Присъда

Обърната нагоре – разгръщането на истинския ви дух. Чрез свалянето на външните защитни бариери, които сами сте поставили, може да получите помощ отгоре. Не се заблуждавайте, тъй като има все още много неща да се направят. Не се отклонявайте от пътя си заради грижите на другите, тъй като това ще попречи на движението ви напред. Нов шанс за живот. Възвръщане на здравето. Освобождаване от негативното влияние. Вълнуващ проект. Събуждане на скрити заложби. Нови течения, възможности и предизвикателства.

Основни мисли – бъдете верни на себе си, бъдете егоистични, и вашите истински желания и стремежи ще ви станат ясни

Основни определения – егоистичен, избавление, нови начала, възможности, здраве, егоизъм, страх, вина

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download