Login Form

ПАПЕСАТА – ВИСША ЖРИЦА

Папесата – Висшата жрица

Обърната нагоре – представлява идеализираната фигура на майка/съпруга – подкрепяща тези, които обича. Тя може да представлява и женствената страна на мъжа – подхранваща, закриляща и любяща. Предлага интуитивно вникване в проблемите, което обещава нови решения. Като карта номер 3, Папесата освен това символизира двойственост, тайни, знание, мистериозност и неразкритото ни бъдеще.

Обърната надолу – прекалено властна жена или задушаваща любов. Бедност, причинена от загубени притежания или от провал на съвместни планове. Нежелана бременност. Период на бездействие, безплодие, нерешителност или упадък. Домашен катаклизъм.

Основни мисли – също както в природата, не изтощавайте прекалено възможностите си, не ги пресушавайте или унищожавайте. Използвайте ги мъдро и уравновесено.

Основни определени – лечение, плодовитост, съзидателност, емоция, задължение, нерешителност, упадък, задушаване

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download