Login Form

МАГЬОСНИКЪТ

Магьосникът

Обърната нагоре – характерните черти на Магьосника са на някоя много целеустремена личност. Някой, който винаги се опитва да промени нещата към по – добро, някой, който вечно търси отговори.

Обърната надолу – положителните характеристики с обратен знак. Целеустремеността се превръща в арогантност. Дипломатичността се превръща в лукавство. Някои използват силата си по разрушителен начин. Хора със слаба воля, неспособни да се изправят лице в лице с действителността.

Основни мисли – предоставя възможност да се промени курсът на живота.

Основни определения – сила, интелект, общуване, успех, влияние, депресия, арогантност, тираничност

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download