Login Form

ИМПЕРАТРИЦАТА

Императрицата

Обърната нагоре – Императрицата е природен лечител, любима и любяща жена, но тези качества, разбира се, могат да се открият и у мъжа. Тя символизира щастливия брак, успеха във всички творчески начинания и здравите основи на бъдещия прогрес. Картата на дома, майчинството, плодородието и изобилието. Дарба в изкуствата. Императрицата е много чиста емоция, страст, почтеност. Тя е свързана и с Венера, чиито качества са красотата, хармонията и любовта. Императрицата символизира съюза между движението и покоя. Реката не напуска своето корито, но водите й никога не застиват. Време за планове и израстване. Щастлив период за брак и придобиване на пари.

Обърната надолу – свръхвластна жена или задушаваща любов. Бедност заради изгубено имущество или провал на съвместни планове. Нежелана временност. Период на застой, безплодие, нерешителнос или упадък. Домашни проблеми.

Основни мисли – също като в природата, не пренапрягайте своите сили, овладейте се или ще прегорите. Използвайте ги мъдро и балансирано.

Основни определения – лечение, плодородие, съзидателност, чувство, отдаденост, нерешителност, упадък, задушаване.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download