Login Form

ГЛАВНА АРКАНА – ШУТЪТ

Шутът

Обърната нагоре – Шутът, както в творбите на Шекспир, наистина е мъдрецът, който знае тайните на всички. Може да се наложи да се вземат важни решения. Доверете се на вътрешния си глас и мъдростта си, когато се стигне до вземане на реение. Бъдете честни и искрени.

Обърната надолу – суета, лекомислие, глупав избор, пренебрежение

Основни мисли – научете се да се доверявате на мъдрия шут и да правите разлика между шут и глупак

Основни определения – знания, мъдрост, решения, избор, суета, недоразумение, небрежност

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download