Login Form

ВЪЗДЪРЖАНИЕ

Въздържание

Обърната нагоре – успешни комбинации и добро партньорство. Животът ще продължи да тече, независимо от пречките. Правене на компромиси, умереност, избиране на път между двете крайности. Способност за адаптиране и съдействие, за видоизменяне и придаване на индивидуалност. Символ на крайности, променящи времето. Ангел – хранител ви закриля. Може да се издигнете над дребнавостите в живота. Хора напускат/навлизат в живота ви. Изчакване. Закъсненията може да са поради някаква специална причина и да се окажат полезни.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download