Login Form

КАРТИТЕ ТАРО

Никой не знае със сигурност, но те са станали много популярни във Франция и Италия през четиринадесети и петнадесети век. Днешните карти за игра са разводнен вариант на оригиналното тесте Таро. Чрез използването на двайсет и две карти ще се научите не само да предсказвате, но ще се озовете в странното положение да преоткривате самите себе си. От всички карти в тестето на Таро тези са с най-основните значения и представляват най-важните области от житейския опит и лично развитие. Картите са ваши приятели. Те не могат да ви навредят. Нека погледнем картите, които на пръв поглед, изглежда, доста притесняват хората. Картата на Смъртта в действителност изобщо не означава смърт. Всъщност тя символизира преобразуване и промяна: смърт на старото и раждане на новото. Промяната може да е драматична, но не задължително травматична. Обесеният мъж може да ви се стори обезпокоителен, докато не се вгледате по-отблизо и не забележите, че в примката е кракът на мъжа, а не вратът му, и той се усмихва!

Колкото повече използвате картите, толкова повече енергия ще натрупате в себе си, толкова по силна връзка ще установите с тях. Те ще се превърнат в продължение на собствената ви интуиция. Вярвам, че е много важно да се отнасяме към картите с уважение, ако искаме те да действат както трябва за нас. Отношението ни към картите е огледален образ на отношението ни към нас.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download