Login Form

ЧИСЛО НА СЪДБАТА

Стигаме до числото на съдбата, като използваме таблицата на азбуката, за да изчислим нумерологията на пълното си име при раждането. Да открием какво означава името ни е духовно пробуждане, тъй като то разкрива целта на живота ни. То е един от начините, по които можем да свалим пластовете от чуждото мнение за самите нас и това какво би трябвало да правим с живота си. По този начин ние започваме да поемаме отговорност за собствената си съдба. Нека вземем за пример Шарън Евелин Джоунс:

Ш А            Р   Ъ      Н

7 + 1 + 8 + 1 + 5 = (22) = 4 Е В   Е Л      И                    Н

6 + 3        +   6 + 3     +   9    +   5  = (32)    = 5

Д Ж             О  У      Н        С

5 + 7        +   6 +        2 +     5   +  9       = (34)     =          7

Общият сбор е 4 + 5 + 7 = (16) = 7 И така числото на съдбата на Шарън е 7.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download