Login Form

БРАЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

Оказване на психологическа помощ на съпружески двойки с цел подобряване на съпружеските отношения. Става дума за несъгласуваност между съпрузите, което произтича поради различните възгледи по отношение на възпитането на децата, работата на жената извън семейството, трудности при междуличностното общуване, нарушена сексуалност и непознаване на желанията и потребностите на другия.
Нашата задача е да се направи анализ, без влагане на излишни страсти и да се осъзнае реално съществуващата ситуация при брачните партньори.
Всяка двойка започва своите отношения с големи,радостни очаквания. Когато всичко тръгне към лошото и всички опити да се възстановят предишните отношения се провалят, двойките често търсят помощта на психолога. Съпружеството носи много предизвикателства, за които те не са готови и понякога се нуждаят от квалифицирана помощ.

Съпружеската двойка преживява различни типове проблеми,които можем да систематизираме в няколко етапа:
1. Ранен етап – Проблемите се появяват, когато у единия или у двамата партньори се появят трудности при отделянето от родителите или разочарование, когато са започнали да живеят заедно с тях, или малките деца нарушават динамиката в техните взаимоотношения.
2. Среден етап – Обикновено се стига период на стабилност, по време на които съпрузите са се опознали добре, а децата все по-малко зависят от родителите. Проблемите стават очевидни, когато скуката, усещането за отсъствие на постижения и родителската загуба превишават възможностите на двойката за адаптация и взаимна подкрепа. Отсъствието на удовлетвореност може да доведе до тайни любовни връзки, които още повече да разрушат връзката.
3. Късен етап – Двойките се оказват пред отсъствие на децата и трябва да се приспособят от един към друг – онова, което не са успели с години да постигнат. Старостта и болестите все по-често се срещат и това внася допълнително напрежение в отношенията им.

Предметът на психологическата брачна консултация – това са така наречените проблемни бракове, чиято стабилност е заплашена от ситемни сериозни съпружески конфликти.
Най-често срещаната причина за разрушаване на брака – това е психологическата несъвместимост на двойката, зад което стои охлаждането на емоционалните отношения.
Важна предпоставка в брачното консултиране от страна на психолога – това са типичните кризи в развитието на брака.

Основна задача на консултанта е да разгледа брака в неговия конкретен социален контекст и да обърне внимание на неговата еволюция през годините и на причините за неговата дестабилизация.
В процеса на груповото брачно консултиране (има се предвид груповата терапия с няколко двойки, а не индивидуалното консултиране) съпрузите възстановяват прекъснатия между тях контакт, виждайки себе си в конфликтите и в поведението на другите съпружески двойки,осъзнават своите собствени конфликти и мотивите за тях,пробват нови стратегии на поведение,постигат адекватно приемане на партньора и на себе си,оценяват възможностите за емоционално обновяване на своите отношения и се приспособяват един към друг.
За преоткриване и поддържане на хармоничен съпружески живот е важно:
1. Да се приеме факта,че хората не са идеални и малко хора доброволно приемат разрушителното поведение на партньора. Трябва да се осъзнае ,че той преди всичко е човешко същество.
2. Да преосмисли своето собствено поведение,да се влезе в контакт със себе си и да се сподели с другия онова,което всеки преживява в дадения момент,така че да се установи с него взаимно доверие.
3. Да се научи всеки човек да разчита на себе си, трябва да се изправи пред реалната действителност и да реагира адекватно.
Често с течение на времето емоциите в брака изчезват, но семейните консултанти считат, че романтиката може да се възкреси.

„Повече да бъдем заедно, защото ни е хубаво един с друг, и по-малко, защото ни е зле един без друг. Това накратко е формулата за успешна връзка в съвместност и съжителство, в което въпреки това има или няма официален брак, хората споделят своя живот. А това до голяма степен е и целта на брачното консултиране.“

„Щастливите бракове започват с това, че се жениш за човека, когото обичаш, а процъфтяват тогава, когато обичаш човека, за когото си се оженил.“

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download