Login Form

ДЕТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

Доверие и взаимно разбиране между вас и вашите деца. Всяко дете се нуждае от любов, топлота, безопасност и разбиране.
Родителите не могат бързо да се адаптират към промените, случващи се децата им. Те не винаги разбират мотивите на постъпките им.
Ако в детето се натрупва тъга, обида, вина, това заплашва с разпадане неговия вътрешен свят. То става ранимо и затворено. В този период родителите трябва да са много внимателни и да се обърнат към детски психолог за професионална помощ. На детето е нужна такава помощ в случаи на: развод на родителите, смърт на близък човек, преминаване в друга детска градина или училище или на преживяни травмиращи събития. Детският психолог провежда психологическа диагностика на психичното състояние на детето с помощта на специални методики. С помощта на безопасни за детето способи то разбира коя е причината за това състояние на детето.

Идентичност на детето
Индентичността има различни измерения. Тя може да бъде определена като чувство за собствена тъждественост, единство на неговите различни „его“ състояния и като усещане за принадлежност към група и като позиция, в която се намира неговото „аз“ относно другите.
Индивидуалът не живее сам за себе си, той принадлежи към различни групи и с това постига своята идентичност. Осъзнаването за принадлежност създава условия за развитие на идентичността.

Развитие на самоконтрол
Самоконтролът може да се определи като способност за промяна в поведението в зависимост от изисканията на ситуацията, способност да се изгради собствено поведение в съотвествие с правилата, без указания отвън.
Самоконтролът предполага оценка на ситуацията по пътя на сравнението с подобни ситуации в миналото и пренасочване на импулсите с цел да се редуцира силата им.

Агресивността и детето
Агресията – това е поведение с цел да се причини определена вреда на друго лице. Това поведение причинява болка, унижение, обида. (Това е съзнателно намерение да се причини зло).

Семейството и агресията
Макар много родители и съзнателно да ограничават агресивността, даже и така те могат несъзнателно да формират агресивно поведение. И това става по няколко начина:

  • чрез собствен модел на поведение,оценки и диспозиция към различни форми на насилие или чрез своите собствени предубеждения
  • чрез загуба на контрол над детето в неговото ежедневие, особено когато в семейството има непълноценни отношения (недостатъчно се познава детето, отсъствие на яснота и доверие към онова, което то прави, непознаване на връзките му с други деца, отсъствие на информация за поведението му
  • чрез занижена дисциплина и отсъствие на интерес към поведението на детето
  • чрез използване на физически наказания

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download