Login Form

ХОРАРНА АСТРОЛОГИЯ

Хорарната астрология изучава хороскопи, построени за отговор на едни или други въпроси, ясно формулирани и касаещи актуални събития от най-близко време.

Това е едно от най-древните направления в астрологията, запазило и до днешен ден събитийната ориентация и фаталистичната окраска, тъй като тя се основава на принципа на предопределеността на съдбата на обекта и дава възможност за еднозначен отговор на едни или други въпроси.

Като се знае хороскопа на раждане на човека, могат много неща да се определят, но какво се прави ако изходните данни на човека не са известни? Именно тук идва на помощ хорарната астрология, която изисква само точното време и място на задаване на въпроса.

Хороскопите, разчетени в хорарната астрология се наричат хорарни карти или хорари. Човекът, който задава въпрос се нарича „кверент” (от лат. quarentus – търсещ, питащ); човекът или друг предмет на запитването, върху който се изгражда хорарната карта се нарича „квесит” (англ.дума – quesited).

За да се зададе въпрос е необходимо да се съблюдават редица правила.

Хорарният въпрос:

 • не трябва да бъде лекомислен, замислен като проверка на майсторството на астролога, а зрял, насъщен, важен за човека; астрологът трябва да избягва оценката за това, което го питат
 •  трябва да бъде за неща в обозримо близкото бъдеще
 • трябва да бъде за конкретен, а не за общи проблеми
 • желателно е да бъде за работи от неотложно личен характер
 • желателно е да бъде за неща, на които кверентът по някакъв начин да може да въздейства
 • трябва да може да определи положението на загубен човек или вещ
 • може да бъде зададен веднъж, ако условията няма да се изменят фундаментално
 • трябва да бъде записан дословно, както е зададен от кверента, а също и както е разбран от астролога
 • трябва да предвижда временни граници, ако те не са посочени във въпроса, това ще позволи да се избегнат обърквания, лутане в бъдещето
 • не трябва да бъде изпросен от астролога, а трябва да дойде от кверента, когато той чувства неотложна нужда от съвета на астролога
 • не може да бъде изменен или допълнен след като кверентът и астрологът са дошли до съгласие да се анализира първоначалната карта
 • може да бъде нетипичен и все пак приет за интерпретация на основата на собственото съждение и опит на астролога

ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ХОРОСКОПА

Някои карти на въпросите не могат да бъдат разглеждани по астрологични показатели, за което астрологът ще съобщи на клиента. Работата е в това, че в хорарната астрология съществуват твърди и сериозни правила. Ако в картата има някои фактори за нейното „повреждане”, за негодност на трактовката, тази карта не бива да се разглежда и да се произнасят съждения за нея. Такава карта се нарича „нерадикална”.

Възможно е космосът да ни предпазва от излишно знание. Или нещо не бива да се узнае. Така че има нерадикални карти, на които астрологът не дава отговор. Например, има въпроси, зададени много рано. Астрологът ще ви каже, ако види нерадикалност. Това ще означава, че не бива да знаете изхода на тези събития.

Радикалност – специфично

Понятие на хорарната астрология, обозначаващо наличието на определени показатели в хорарната карта, които свидетелстват, че картата е пригодна за интерпретация и изказване на съждение. Болшинството методи за проверка на картата за радикалност са били разработени, за да се определи дали зададения въпрос е действително важен и нужно ли е да се дава отговор на него.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

 • Download
 • Download