Login Form

С КАКВО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ

Какви задачи решава кармичната астрология, в какво може да помогне?

Точно кармичната астрология се занимава с определяне на главната задача на въплащението на човека. Цялата информация, дадена в рождения хороскоп, наталната карта – това е наработеното, тоест всичко, което човек е натрупал през многото прераждания на живота си.

Рожденият хороскоп, наталната карта разкриват потенциала, цялото многообразие от възможности и разнообразие от варианти на живот, които биха могли да се изживеят.

Често чрез астрологични методи може да се определи предишно въплащение кога и къде човек за последно се е раждал и с какво се е занимавал. Кармичната астрология позволява да се види стратегическата карта на развитието на душата в даденото въплащение и да се отговори на следните въпроси:

  • Към какво се стреми душата? Какви са нейните основни цели?
  • На какво тя иска да се научи в този живот?
  • Какво се опитва да разбере?
  • Кои теми за нея са особено сложни и изискват детайлна работа?
  • В какви въпроси и сфери за нея е важно да получи „втори шанс”?

Освен това определянето на кармичната причина на сложни събития или закономерности в сегашния живот – това е една от най-полезните сфери на прилагане на кармичната астрология. Това е опит да се възстанови веригата от причини и следствия: какви решения, мисли, чувства и събития от миналото са могли да дадат тласък към формиране на ситуации в настоящия живот.

Но далеч не на всички е интересна кармичната астрология. Тя ще е изгодна за онзи, който търси своя път, който е уверен в тясната връзка между вътрешния и външния мир, който се опитва да опознае всички граници на своята личност и да стигне до хармония със себе си и със света.

Защото най-общо кармичната астрология е възможност да познаеш миналото, да станеш по-силен, щастлив и уверен в настоящето.

 

 

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download