Login Form

КАРМА, СЪДБА И АСТРОЛОГИЯ

Астрологията е древна наука. Не по-малко древна е и понятието „карма”, което води началото си от индийската философия отпреди 5 000год. Затова, пристъпвайки към изучаване на кармична астрология, трябва отначало да изясним какво е това карма.

А кармата – това в крайна сметка не е нещо друго, а закон на природата, на Вселената, на космоса, такъв закон като, например, закона за Всемирното притегляне. Срещу закона за кармата не бива да се роптае – тя е неумолима. Законът за кармата поддържа равновесието в нашия свят, всяко нарушение на това равновесие влече след себе си неговото неизбежно възстановяване, такъв е принципът на работа на този закон „Каквото посееш, това ще ожънеш.” – такава е и библейската формулировка на закона за кармата. Целия свят живее по закона на кармата, същността на който е такава: всяка причина води след себе си до съответните последствия, т.е човекът сам твори всичко, което се случва с него.

Индуските учения различават три вида човешка карма:

  1. Зряла карма
  2. Скрита Карма
  3. Зараждаща се карма

Зрялата карма вече е готова за „жертва” и затова е и, неизбежна. Свобода на избора в този случай е имало в миналото и някакъв избор е бил направен вече от човека, а сега в настоящето остава само да изплати своя „дълг”. Едно от проявленията на зрялата карма представляват ситуации, които могат да се нарекат неизбежни.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download