Login Form

АСТРОКАРИЕРА

Въпросите за професионалната реализация и доходите винаги са били популярни. Заедно с темите за личния живот „кариерата и печалбата в хороскопа” си остава една от най-търсените. По тази тема са разгледани са куп примери, проведени са стотици астросеминари, но със завидна повторяемост постъпват въпросите от типа: „А в какво е моето предназначение?”, „Къде мога да се сдобия с успех?”, „Каква професия да избера?”, „Коя сфера е най-добра за мен?”.

Съвременният средностатистически човек е социално много натоварен. Той има ежедневни задължения пред обществото, а и живее в напрегната психологическа атмосфера.

Но да пристъпим към астрологичните предпоставки за кариера и заработки (пари, заплата). За тях отговаря в астрологията Земния ТригонТелец (Венера) 2 дом, Дева (Прозерпина) 6 дом и Козирог (Сатурн) 10 дом.

Прозерпина се явява като управителка на Девата, Меркурий като управител на Девата, но Меркурий в дадения случай също трябва да се вземе предвид. При анализ на възможната професия на клиента трябва да се разглеждат и трите астрологически дома. Защо е така? Защото тези домове са свързани помежду си. В „идеалния” вариант, когато тези три полета са хармонично свързани и се получава ситуация на адекватни кариерни амбиции с достойно заплащане труда на клиента и с прекрасни възможности за ръст в кариерата. Тоест индивидът притежава таланти, които се изискват от обществото и достойно се заплащат. Аз дълбоко съм убеден, че да се отделят две от четири, а шест от десет не бива. Връзката тук е най-пряка. Трябват пари (2 дом), отиваш на работа (6 дом) – работиш достойно и те оценят високо (10 дом) – получаваш пари (2 дом).

Втори дом на хороскопа отговаря за талантите, които притежаваме и които можем срещу пари да предложим на обществото, и за нашето отношение към ценностите (в това отношение и към парите).

Именно за нашето отношение към парите, а не „колко пари ще имам”. Астрологията не определя толкова добре, затова гледайки наталната карта е трудно да се определи количеството, което примерно ще има клиента. Същото е и с парите. Втори дом на хороскопа, планетите в него и неговият управител символизират не количеството пари, а вашето отношение към тях. Клиентът с поразен втори дом няма да бъде непременно беден, но по-скоро ще бъде пилеещ парите. Поразяването на управителя на втори дом или на планетите в него може да се изрази в безумно желание да се харчи и да изхарчиш парите, които имаш. И все пак този факт не гарантира бедност. Парите отново ще бъдат заработени, отново ще постъпят по същите канали, по които им е съдено да постъпят  и отново много бързо ще бъдат изразходени.

Втори дом показва колко високо клиентът цени парите и колко (ако домът не е поразен) ще му е трудно да се прости с тях. И така при поразяван на управителя на втори дом се очертава тенденция към бързо изразходване на личните средства. Силен и изявен втори дом ще подтиква към натрупване, но не гарантира висока заработка. Втори ром може да символизира и определена работа (заедно с 6 дом), но напълно самостоятелна, например някакъв занаят, когато клиентът сам си е „режисьор” и не влиза в никаква структура (10 дом), защото не иска да служи някому (6 дом), но фактически той служи на своите клиенти и потребности.

Съществува мнение, че по шести дом не може да се изгради кариера или да се спечелят пари. Напомням, че да се отделят домовете не се препоръчва. Шести дом, например, е свързан с десети и втори. Шести дом – това не е само служене на някого, но и цялата работа, която ние изпълняваме,за да се изхранваме. Без шести дом не се изявяват талантите на втори, защото парите не се заработват само защото си хубав, защото е нужно да се прояви талант, а за това трябва труд. Десети дом не се проявява без шести, защото за да ни признаят ние трябва да проявим своите умения чрез конкретна дейност, чрез труд. Някои млади хора казват, че ще работят само по десети дом и отричат шести. Даже и най-престижната професия предполага поне в началния етап подчинение. Пък и работата по „десети дом” е понятие относително: „Какво означава тов да бъдеш началник?”. Под секрет ще ви кажа, че десетият дом е „шестия” на квадрат. Това е двойна отговорност и двоен труд, а понякога и излишен и се заплаща високо, но с голяма загуба на сили и нерви. За да се издигнеш до десети дом, нужен е опита на шести дом. Длъжността на ръководителя не е възможна без знанието на практическите задължения на подчинения. И тя е приложима към всички домове на Земния Тригон.

Десети дом на хороскопа има 3 основни положения. Куспидът в знака, управителят и планетите в 10 дом символизират:

Търсенето на таланта и труда ни (също нашата известност).

1. Нашите ръководители (не само в работата, но и в сферата на духовното учителство, нашите кумири, някои авторитетни персонажи, от които ние зависим)

2. Нашите цели  на когото ние служим

Нека сега да разгледаме трите главни аспекта на десетото поле.

Търсенето на нашите таланти пряко зависи от наличието на самия талант у нас (2 дом) и от проявлението му чрез конкретна дейност (6 дом). Десетото поле се явява като равносметка на нашите старания. В първи дом на хороскопа се заражда мотива за действие, това е хаотичното „Искам!” на притежателя на картата. Това е желание, току-що зародило се и което няма форма, но притежава енергиен потенциал. „Искам всичко и повече.” – примерно такава е същността на първородната Аз енергия. Но в първото поле тя още не се конкретизира, не е станала цел. Това са някакви безумни мечти, повечето от които, може би няма да се сбъднат. Какво става по-нататък? По-нататък този първодомен енергиен потенциал (безумното желание) преминава във втори дом и веднага намалява като обем. От това безумно „Искам – всичко и по-много!” се отхвърля (отпада) всичко излишно, онова, което не съответства на живота на индивида. Във втори дом започва да се формира целта. Целта – това е оформеното желание, но тя е реална, възможно е да я постигнеш. Във втори дом започваме да си пресмятаме, че всичко можем. „Все нещо мога да направя (имам талант)”. Появява се: „Аз искам.” и конкретизираните:  „Искам да стана знаменитост.” , „Искам да спечеля пари и да си купя кола.” , „Искам да стана професионалист.”, „Искам да стана ръководител на предприятие.”.

Следващата важна спирка на тези „искам” е шести дом. В шестото поле се извършва непосредствена работа от индивида, за да придаде на своите желания реална форма. Тук вече няма място за мечти и съпоставки, тук клиентът упорито се труди. Става ясно, че някои цели са прекалено амбициозни и в сегашната ситуация е невъзможно да се реализират и клиентът временно се отказва от тях. Някои желания по-силно се конкретизират.

Например: „Искам да стана знаменитост” се превъплащава в „Искам да стана знаменитост в актьорските среди, в театъра на еди-кой си град„. Идва разбирането доколко ние владеем талантите си, преоценяваме себе си някакви си „искам” отминават.

Идва най-отговорния момент на оценка на труда ни. В десети дом талантите и труда се оценят от обществото, а за вярващите – и от самия Бог. В ролята на транслатор на волята на Всевишния или на човешкото общество може да се яви ръководителя на предприятието, театъра, студиото, който излиза с определено решение по качеството на извършената работа.

Как се развиват събитията?

1. Началникът високо оценява таланта ви, повишава ви, дава ви добра заплата. В резултат на това клиентът получава по втори дом желаната кола чрез заплатата с премия, а също и чрез известността си по ТВ. Той е щастлив и процесът на „водовъртежа – „искам” в природата започва отново. Появяват се нови „искам”. Тези нови „искам” отиват в щести дом.

2. Ръководителят (транслатор) на волята на обществото ниско оценя таланта и труда ни, казвайки, че продуктът иска да се доработи или пък, че напразно сме си изгубили времето. Тогава човекът отново се отправя към шести дом да доработва продукта или пък от отчаяние захвърля започнатата работа и се връща към втори дом, за да формира нови „искам”.

Ние постоянно се сблъскваме с кръговрата на Земния тригон, но почти не му обръщаме сериозно внимание. Целият този процес се вмества в един календарен месец за средностатистическия работник. Клиентът желае нещо да получи – отива на работа да се труди – началството в края на месеца произнася своята присъда във вид на заплата и възможност да се продължи работата или което е по-печално следва уволнение и съответната отметка в трудовата книжка. Присъда на десети дом може да се произнесе не само от отделни хора, но и от група лица. Например от зрителите. Певецът иска да стане знаменит, много се готви за своето излизане пред публика, труди се, но публиката не го приема радушно или което е по-приятно го аплодира и човекът получава желаното.

„Може ли предварително да се види вероятния резултат от прилагането на нашите таланти?”Да! Може!” Затова и съществува наталния анализ на кариерните перспективи. В дадения случай е нужно да се анализират три кариерни дома (2,6 и 10). Втори дом ще покаже какви таланти можем да приложим на обществото и нашите „отшлифовани „искам”. Шести дом ще разкаже за нашата трудоспособност (в това число и здравословното състояние) и за нашето отношение към труда. Десети дом ще „предскаже” най-вероятния резултат на нашите старания. Обаче потенциалът, който описва вашата натална карта – това е багажът, с който сте дошли на тази Земя, но никой не е отменил самоусъвършенстването. Точно 10 дом описва нашето отношение към развитието.

Какви предпоставки за развитие могат да се видят в наталната карта?

Убедена съм, че за социалната реализация са по-важни асценденталните (положенията в дома и аспектите) достойнства на планетите, а не техните есенциални свойства (положенията в знаците). Планета в падение, но в добър дом и с преобладаващи хармонични аспекти е способна да се изяви в кариерата. Такива положения (планета в недобър знак, но в силен дом и в добър аспект) вие може да откриете при много „успешни” хора. Но положение на планета в дом, но в напрегнати аспекти и в дом, който не помага на кариерата, обратно, ще пречи на социалната реализация. Есенциалната сила на планетата – това е вътрешното качество на човека, то може да бъде хармонично или със загуба, но за кариерата по-важни са дома и аспектите, в които се намира планетата, защото те символизират дали ще потрябва на обществото качеството на тази планета. Парадокс. Да? На обществото може да му потрябва персонаж с непълен по знак управител на втори/шести/десети дом, но ще  приемат стопанина на планетата добре заради напрегнати аспекти. Ясно е, че притежателят на непълен знак на управителя ще бъде човек много специфичен, но положението в дома и аспектите ще покажат, че именно неговите качества ще бъдат оценени високо, а поразения дом на планетата ще отиде на събеседване в друга фирма. Несправедливо ли е? Първо никой не е говорил, че нашето човешко общество претендира за вселенска справедливост. Второ – ще ви препратя към кармичния анализ на хороскопа (кой знае тези двамата, с какво са се занимавали в минали прераждания) и трето – астрологията не е хуманна наука и доказва, че хората не са еднакви по своите възможности. Обществото не плаща за вътрешни състояния, които символизират планетата в знака, обществото цени конкретния външен резултат (по планетата в дома и по аспектите). А ако си спомним за многочислените транзити към такъв управител на зодията, то се получава, че персонажът с недобра по знак, но със силен асцендент планета два пъти му са по-високи шансовете за социален успех (хармоничните аспекти в наталната карта и хармоничните транзити, които усилват положението два пъти), отколкото в поразената обител. Така на свят идват твърде оригинални началници на фирми (със странно чувство за хумор и спорни познания относно работата). “Как е станат ръководител?” – мислят си подчинените, а ето че планетата е застанала в съответния дом под аспектите. Такива също за нещо са нужни. Не трябва да се мисли, че това е грешка. Абсолютът не греши!

Има планети, които способстват за изграждането на кариера и намирането на такава планета или управлението на такава планета в 2,6 или 10дом в домовете на Земния Триъгълник в благоприятна позиция вече може да предусети положителни резултати. Тези планети са Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Прозерпина, Юпитер, Сатурн. Те дружат с принципите на Земния Триъгълник. Дружбата им е основана на сходни принципи на някои планети и задачи от 2,6 и 10 дом. Ако тези планети, намирайки се във 2, 6, 10 домове и са хармонично аспектирани, то това е и „най-кариерния потенциал”.

И планетите сред назованите три дома си имат свои „радостни места”. За Марс – това са 10 и 6 дом (тенденция към активно изграждане на кариера, сила на волята, целенасоченост, работа със силови структури или спорт, 10 дом). 10 дом – това въобще е най-доброто положение на Марс. Слънцето се радва на 2 и 10 дом. (творческия подход в кариерата, работа в шоу-бизнеса). Венера – във 2 дом (личния талант, работа в сферата на красотата). Прозерпина – в 6 и 10 дом (щателно изграждане на кариерата, работа във финансови учреждения). Юпитер във 2 и 10 дом (оптимизъм, преподавателска дейност). Сатурн (в 10 и 6 дом) – отговорен подход в кариерата, всички властови структури. Главното е всички планети да бъдат хармонично аспектирани, защото непълно поразена планета в подобно положение силно ще пречи. Собствено, ето я и нея – формулата на успеха – асцендентално силна планета в преимуществено хармонична позиция в нужния дом. Ако при такъв клиент и при такива положения е силен още и 1 дом то хороскопа то такива хора ги наричат „успешни”. Но има планети, които не дружат с принципите на земните домове. Това са планети, които управляват знаци в опозиция със Земния тригон на зодиакалния кръг. Това е Плутон (управлява Скорпион и е в опозиция към 2 дом), Луна (управлява Рак и се намира в опозиция към 10 дом), Нептун (управлява Риби и се намира в опозиция към 6 дом). Тези 3 планети даже в хармоничен вариант не способстват за кариерата, защото транслират противоположни на Земния Тригон зодиакални принципи. Плутон дестабилизира структурата, внася непостоянство, ресурсите се изразходват твърде бързо и необмислено, твърде рисковано. Плутон не признава законите на Земния Тригон, стреми се да наруши правилата, което в крайна сметка с голяма вероятност ще доведе до пълен крах на плановете и към законно наказание. Луната не предполага самостоятелност, каквато изисква Земния Тригон, Луната е винаги зависима, много емоционална и отпусната. Намирайки се в един от земните домове, Луната предполага материална зависимост на клиента от други хора, инфантилност, несамостоятелност в приемането на решения. Необмислени емоциалнални решения по материални въпроси, неувереност, които водят към нестабилност, към чести промени на финансовото състояние или мястото на работа. Нептун „размива” границите на Земния триъгълник, замъглява разсъдъка, внушава безплодни фантазии, преди да се определи човек, което води към дълги „търсения на себе си”. Уран внася много промени и резки скокове, които са „противни” на принципа на придвижване на Земния Триъгълник. Хирон – двойствеността му не си намира необходимото приложение в еднозначност на 2 и 10 дом.

„Животът на човека е твърде кратък, за да гоним три заека едновременно.” – това е един от уроците на Земния Тригон. „Избери едно желание, оформи го в конкретна цел и работи.” – ето какво ни декларират тези три астрологични дома. Второ, шесто и десето поле напомнят, че ние сме материални същества и че ние имаме предел на трайност. Телец (Венера), Дева (Прозерпина) и Козирог (Сатурн) ограничават безмерната инициатива на Огъня (Овен, Лъв и Стрелец), филтрирайки, оформяйки и концентрирайки желания, защото в своя първоначален вид те могат да са погубващи за крехкия човешки организъм. Земният Тригон внася ред в живота на обществото, не позволява на всеки да прави всичко, каквото му се иска. Нашата планета би била унищожена за кратко време, ако на Човека се позволи това. Всички престъпници биха излезли от затворите, ресурсите биха били изразходени, биха започнали войни, планетата би се превърнала в Огнен ад, където горят разрушителни човешки страсти. Земният Тригон предлага ясна структура, при която клиентът може легално да постигне желаното без санкции. Десети дом, който се намира на върха на нашите желания (2 дом) и възможности (възможностите на нашия организъм, трудоспособностите – 6 дом), символизира висшето стъпало на нашето развитие, на което всеки може да стъпи при съблюдаване на определени условия. Десети дом не отхвърля служенето според 6 дом, а го усилва. Клиентът, доказал своята дееспособност в 6 дом, може да поеме върху себе си повече задължения по 10 дом (не само за своето „искам”, но и за желанията на много други). „Подчини своите страсти, стани началник на себе си и ще ти доверят властта на другите”.

Десети дом транслира принципа на властта, властта над своите пороци, над „безумните желания”, символизира, че идеалният ръководител е безличен и безпристрастен. Десети дом поставя индивида в положение, когато той сам не си принадлежи, а с пълна сила безлично се проявява чрез служене на някаква абсолютна идея за общото благо.

 

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download